Passietijd in Veenendaal

De Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal organiseert in samenwerking met Bibliotheek/Kunstuitleen Veenendaal, atelier De Bombardon, Boekhandel Van Kooten en Beeldend Veenendaal (onderdeel van Stichting Kunstplatform Veenendaal) het project: #Passietijd in Veenendaal. Het vindt plaats in 2022 in de tijd voor Pasen. Dit project zou aanvankelijk plaatsvinden in het voorjaar van 2020. Aanleiding was het 10-jarige jubileum van de Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal (SWV) in het seizoen 2019/2020. Echter vanwege de coronacrisis is het uitgesteld tot het voorjaar van 2022. Belangrijk onderdeel van het project is een uitvoering van de Johannes-Passion, versie 1725 van Johann Sebastian Bach door het Veenendaals projectkoor o.l.v.  dirigent en musicus Wouter Verhage.

In het project #passietijdinveenendaal wordt een verbinding gezocht tussen diverse kunstdisciplines. De uitvoering van de Johannes-Passion gaat gepaard met een interessante randprogrammering bestaande uit diverse activiteiten met beeldende kunst en literatuur rondom het thema ‘passie’. Daarbij zullen geïnteresseerde amateurkunstenaars, gecoacht door een professionele kunstenaar, beeldend werk maken rondom het thema ‘lijden’ en meer specifiek het piëta-thema. Ook kunstenaars met een verstandelijke beperking van het kunstatelier De Bombardon doen mee. Het geheel wordt omlijst met lezingen en workshops rondom passiemuziek en literatuur.

Doelstellingen van de projecten:

  • Het aanbieden van muziek op artistiek hoog niveau op een laagdrempelige manier en dus voor alle geïnteresseerden toegankelijk.
  • Een organische verbinding tot stand brengen tussen de (kunst-)disciplines muziek, literatuur en beeldende kunst en deze in samenhang aanbieden aan het Veenendaalse publiek.
  • Het leggen van verbinding tussen amateurkunstbeoefening en professionele musici/beeldend kunstenaars via een projectmatige aanpak waarbij door coaching een hoger niveau van kunstbeoefening ontstaat.
  • Een inhoudelijk sterke culturele verbinding tot stand brengen tussen instellingen welke zonder dit thema niet had plaatsgevonden (Stichting Westerkerkmuziek, instellingen voor beeldende kunst, kunstatelier en Bibliotheek en Kunstuitleen Veenendaal) en daarmee een andere en bredere bevolkingsgroep aanspreken.

Momenteel zijn diverse beeldend kunstenaars bezig om beeldend werk te maken en te perfectioneren.

Contact =>

Het programma vindt u onder de tab ‘Programma’.

Programma =>

Het project #Passietijd in Veenendaal wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van: