Passietijd in Veenendaal

In het project #passietijdinveenendaal wordt een verbinding gezocht tussen diverse kunstdisciplines. De uitvoering van de Johannes-Passion gaat gepaard met een interessante randprogrammering bestaande uit diverse activiteiten met beeldende kunst en literatuur rondom het thema ‘passie’. Daarbij zullen geïnteresseerde amateurkunstenaars, gecoacht door een professionele kunstenaar, beeldend werk maken rondom het thema ‘lijden’ en meer specifiek het piëta-thema. Ook kunstenaars met een verstandelijke beperking van het kunstatelier De Bombardon doen mee. Het geheel wordt omlijst met lezingen en workshops rondom passiemuziek en literatuur.

De Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal organiseert in samenwerking met Bibliotheek/Kunstuitleen Veenendaal, atelier De Bombardon, Boekhandel Van Kooten en Beeldend Veenendaal (onderdeel van Stichting Kunstplatform Veenendaal) het project: #Passietijd in Veenendaal. Het vindt plaats in 2022 in de tijd voor Pasen. Dit project zou aanvankelijk plaatsvinden in het voorjaar van 2020. Aanleiding was het 10-jarige jubileum van de Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal (SWV) in het seizoen 2019/2020. Echter vanwege de coronacrisis werd het uitgesteld tot het voorjaar van 2022. Belangrijk onderdeel van het project is een uitvoering van de Johannes-Passion, versie 1725 van Johann Sebastian Bach door een Veenendaals projectkoor o.l.v. dirigent en musicus Wouter Verhage.

Doelstellingen van de projecten:

 • Het aanbieden van muziek op artistiek hoog niveau op een laagdrempelige manier en dus voor alle geïnteresseerden toegankelijk.
 • Een organische verbinding tot stand brengen tussen de (kunst-)disciplines muziek, literatuur en beeldende kunst en deze in samenhang aanbieden aan het Veenendaalse publiek.
 • Het leggen van verbinding tussen amateurkunstbeoefening en professionele musici/beeldend kunstenaars via een projectmatige aanpak waarbij door coaching een hoger niveau van kunstbeoefening ontstaat.
 • Een inhoudelijk sterke culturele verbinding tot stand brengen tussen instellingen welke zonder dit thema niet had plaatsgevonden (Stichting Westerkerkmuziek, instellingen voor beeldende kunst, kunstatelier en Bibliotheek en Kunstuitleen Veenendaal) en daarmee een andere en bredere bevolkingsgroep aanspreken.

Activiteiten:

Voorbereidende activiteiten in de periode van heden tot 21 maart 2022:

 • Productie van beeldend werk van Veense amateurkunstenaars i.s.m. Beeldend Veenendaal.
 • Productie van beeldend werk door deelnemers van het kunstatelier De Bombardon.

Activiteiten in het kader van het project in de periode: 2 maart 2022 t/m 8 april 2022:

 • Tentoonstelling in de Bibliotheek/Kunstuitleen met werken van Rinke Nijburg (o.a. piëta’s) en een aantal geselecteerde kunstwerken van Veense kunstenaars (van 21-3 tot 11-4).
 • Lezing door musicoloog Rens Bijma ‘Bachs Johannespassion’ in de bibliotheek (2 maart).
 • Lezing door Ad Verhage over ‘de ontwikkeling van de passie’ in een van de Veenendaalse kerken (8 maart).
 • Workshop zingen van kerkliederen in de passietijd in een van de Veenendaals kerken door???
 • Workshop ‘muziek in de lijdenstijd’ voor cliënten van ‘de Bombardon’ (datum n.t.b.).
 • Concert met de Johannes-Passie van Bach in de versie 1725 in de Westerkerk (12 maart).
 • Workshop ‘luisteren naar en samen zingen van passiemuziek’ in de bibliotheek (19 maart).
 • Lezing over de piëta in de kunstgeschiedenis door kunsthistorica Marian van Caspel in de bibliotheek (29 maart).
 • Uitvoering van een door Ad Verhage nieuw gecomponeerde Lukas-passie op donderdagavond 7 april.
 • Lezing door/ontmoeting met een literair auteur i.s.m. Boekhandel van Kooten – (na 12 maart).

Een korte toelichting op de Johannes-Passion van Johann Sebastian Bach:

De versie 1725 van Bachs Johannes-Passion is op een aantal plekken significant anders dan de bekende versie uit 1739. Deze versie wordt soms – weliswaar sporadisch – uitgevoerd in grote steden, maar in Veenendaal is dat tot nu toe nog niet gebeurd. Wel wordt in Veenendaal regelmatig een Passie van Bach uitgevoerd door een van de plaatselijke koren. Echter in 2022 zal dat niet het geval zijn. Voor dit concert wordt een koor samengesteld uit de meest talentvolle (amateur- en semiprofessionele) koorzangers uit de omgeving. De begeleiding wordt geleverd door een professioneel barokorkest.

Een korte toelichting op het werk van beeldend kunstenaar Rinke Nijburg:

Kunst en religie zijn in een nieuwe dans verwikkeld. Kunstenaars zijn minder bang de goddelijke dimensie in hun werk toe te laten, en steeds meer musea vinden God en geloof niet alleen maar raar en achterhaald. Eén van deze kunstenaars is: Rinke Nijburg. In de christelijke hoek vinden ze hem een vrijdenker die lelijke dingen maakt. In de kunstscene vinden ze hem vaak te christelijk met zijn religieuze afbeeldingen. Voor hem komen religie en kunst uit dezelfde bron. Hij zegt hierover: “Laat de tweeling maar samen opgroeien.”