Donaties

U kunt de concerten die door de Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal worden georganiseerd financieel steunen door donateur te worden. Via ons emailadres info@westerkerkmuziekveenendaal.nl kunt u zich als vriend aanmelden. Wij zorgen er dan tevens voor dat u voorafgaand aan de concerten een e-mail krijgt ter herinnering.
Vermeld in uw e-mail: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon en jaarlijkse donatie. In verband met administratiekosten e.d. vragen wij u om minimaal € 50 te doneren.

Sponsoring

Bedrijven, instellingen, e.d. kunnen de concerten die door de Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal worden georganiseerd financieel steunen door sponsoring. Via ons emailadres info@westerkerkmuziekveenendaal.nl kunt u zich/uw bedrijf als sponsor aanmelden. Uw bedrijfs-/instellingsnaam wordt dan vermeld op deze website en op het omslagblad dat tijdens de concerten aan bezoekers wordt uitgedeeld (Vermelding op het omslagblad kan enige tijd duren i.v.m. eenmalige jaarlijkse productie). Wij zorgen er dan tevens voor dat u voorafgaand aan de concerten een e-mail krijgt ter herinnering.
Vermeld in uw e-mail: naam van bedrijf/instelling, adres, postcode, woonplaats, telefoon en jaarlijkse donatie. In relatie tot vermelding van bedrijfs-/instellingsnaam op de website en het omslagblad vragen wij u om minimaal € 100 als sponsorbedrag over te maken.

De Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal krijgt voor het seizoen 2020-2021 financiële steun van onderstaande bedrijven:

Contact:

info@westerkerkmuziekveenendaal.nl

Donaties

Uw donaties zijn van harte welkom op
IBAN: NL27 RABO 0157390217 t.n.v.
Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal