20 oktober 2017

Lutherfestival Veenendaal:

Gerben Budding, orgel

28 oktober 2017

Lutherfestival Veenendaal:

Veenendaals Projectkoor en Barokorkest

25 november 2017

Pianoduo Beth & Flo
Claudette Verhulst
en Elsbet Verwijs

16 december 2017

Kampen Boys Choir

27 januari 2017

Allard Hartkamp en Kanako Inoue

24 februari 2018

Hogeschool voor de kunsten Utrecht

24 maart 2018

Kamerkoor Gelderse Koorschool

21 april 2018

Project Oriolus

26 mei 2018

Pelgrim Brass m.m.v. Gerard van der Zijden

23 juni 2018

Veenendaals projectorkest

29 september 2018

Luna Kamerkoor o.l.v. Wolfgang Lange m.m.v. Gerben Budding

20 oktober 2017   –   20.00 uur, Oude Kerk, Markt, Veenendaal

Gerben Budding

“Lutherliederen in koraalbewerkingen voor orgel”

Programma 20 oktober

1Uit: Choralmusik für Orgel:
• Toccata über den Choral ‘Nun freut euch, lieben Christen g’mein’
• Trio ‘Wir glauben all an einen Gott’
• Einleitung und Choral ‘Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort’
Hans Friedrich Micheelsen (1902-1973)
2‘Vater unser im Himmelreich’
(Drei bearbeitungen)
Georg Böhm (1661-1733)
3‘Christ, unser Herr, zum Jordan kam’ BWV 684
‘Christ, unser Herr, zum Jordan kam’
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Marcel Dupré (1886-1971)
4Uit: Sonate I in c-moll, Op. 5- ‘Aus tiefer Not’
• Maestoso
‘Aus tiefer Not’

Samuel de Lange junior (1840-1911)
Piet Kee (*1927)
5‘Die sind die heil’gen zehn Gebot’
BWV 678 en 679
Johann Sebastian Bach
6Phantasie über den Choral:
'Ein feste Burg ist unser Gott', Op. 27
Max Reger (1873-1916)

Programmatoelichting: Maarten Luther was een zogenaamde Meistersinger, een dichter-componist; hij schreef zowel de tekst als de melodie van zijn liederen. Er zijn 39 kerkliederen van Luther bekend; ze waren mede bedoeld om in de liturgie van de jonge Lutherse Kerk te gebruiken. Luther wilde dat de liederen geschikt waren voor volkszang, een nieuw fenomeen binnen de Kerk. Ze werden vrijwel onmiddellijk populair en werden door de bevolking ook buiten de kerk gezongen. Van Luthers liederen is het strijdbare ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ wel het meest bekende. Het lijflied van Luther betrof echter ‘Nun freut euch lieben Christen Gmein’, waarin hij de lotgevallen beschrijft die hem van Rooms-Katholiek monnik tot reformator  maakten. De populariteit van de liederen van Luther blijkt ook uit de enorme hoeveelheid orgelwerken die geschreven zijn op Luthers melodieën. Vanzelfsprekend werden in het Lutherse Duitsland koraalbewerkingen geschreven met als doel om ze te gebruiken in de eredienst. Maar melodieën vonden ook hun weg de orgelliteratuur van het katholiek gebleven Frankrijk en in de grote fantasieën uit de romantische orgelliteratuur, bedoeld voor concertgebruik. In dit programma hoort u hoe door de eeuwen heen het Lutherkoraal inspiratie heeft opgeleverd in de orgelwereld.

Gerben Budding (1987) is hoofdorganist van de Grote Kerk te Gorinchem (Bätz-Witte orgel uit 1853, met ouder pijpwerk), kerkmusicus van de Protestantse Gemeente Gorinchem en Stadsorganist van Gorinchem. Daarnaast is hij Vesperorganist van de Utrechtse Domkerk. Hij geeft regelmatig orgelsoloconcerten in zowel binnen- als buitenland, en won prijzen op diverse orgel- en improvisatieconcoursen. Van zijn orgelspel verschenen meerdere CD’s. Gerben is ook actief als koor- en orkestdirigent en heeft een uitgebreide lespraktijk. Zijn opleiding ontving hij aan het Utrechts Conservatorium, bij onder meer Reitze Smits (orgel, improvisatie), Rob Vermeulen (koordirectie), Mark Lippe en Arnoud Heerings (kerkmuziek). Hij behaalde de diploma’s Bachelor en Master of Music, alsmede het diploma Kerkmusicus I voor orgel en cantoraat. Hij volgde masterclasses en privé-lessen orgel bij o.a. Louis Robilliard (Franck), Martin Haselböck (Bach) en Thierry Escaich (improvisatie). Hij volgde een aantal malen de Kurt Thomascursus voor orkestdirectie. Gerben is dirigent van orkest Intermezzo te Gouda, Christelijke Oratorium Vereniging ‘Excelsior’ Ede, de Christelijke Oratoriumvereniging te Putten, de Christelijke Oratoriumvereniging ‘Laus Deo’ te Gouda en het Gemeentekoor van de Wijkgemeente Grote Kerk te Gorinchem. Dit koor verleent regelmatig medewerking aan de diensten in de Grote Kerk Gorinchem. Hij was enkele jaren dirigent van Chr. Gem. Koor ‘De Lofstem’ te Achterberg, Chr. Gem. Koor ‘Hosanna’ te Lienden en Kamerkoor ‘En Suite’ te Valburg. Met enige regelmaat organiseert hij als dirigent uitvoeringen met projectensembles o.a. ten dienste van de liturgische of concertante praktijk van de Grote Kerk te Gorinchem. Als dirigent was hij als invaller actief bij uiteenlopende (kamer)koren. Zo repeteerde hij o.a. grote a capella koorwerken als de Boeteliederen van Schnittke en de Cantique des Cantiques van Lessur. Hij verricht regelmatig werkzaamheden als pianorepetitor bij koor- en solistenrepetities. Als (koor)zanger is hij actief bij verschillende koren en ensembles, waaronder Kamerkoor Ars Musica o.l.v. Patrick van der Linden. Zijn repertoire als dirigent en organist omvat alle stijlperioden. Meerdere malen verzorgde hij de première van nieuwe orgelwerken in de Nicolaïkerk te Utrecht (o.a. werk voor orgel, elektronica en beiaard) en dirigeerde hij een in 2007 geschreven koorwerk (met improvisatie elementen) in de Jacobikerk te Utrecht. Gerben is zeer actief als continuo-speler en begeleider op zowel orgel als klavecimbel. Zo speelde hij in 2009 de orgelpartij van de Missa Solemnis van Beethoven met Het Gelders Orkest. Als klavecinist/organist maakt hij deel uit van Ensemble Rood Hout (blokfluit/hobo, sopraan en continuo). Van dit ensemble verscheen ook de eerder genoemde CD ‘250 jaar Onderhorst Kabinet orgel Bennekom’.

28 oktober 2017   –   16.00 uur, Westerkerk, Goudvink 2, Veenendaal

Veenendaals Projectkoor en Barokorkest

“Ein feste Burg ist unser Gott”

Een ad hoc barokorkest o.l.v. Rémy Baudet

  • Marjon Strijk en Marijke van der Harst, sopraan

  • Dorien Lievers, alt

  • Stefan Berghammer, tenor

  • Kees Jan de Koning, bas-bariton

  • Ad Verhage, orgel en leiding

Programma 28 oktober

1Ein feste Burg ist unser Gott, BWV 720
orgel
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
2Cantate ‘Ein Feste Burg ist unser Gott’
voor twee sopranen, tenor en bas, strijkers en basso continuo
Franz Tunder (1614 – 1667)
3Orkestsuite nr. 3, BWV 1068
• Ouverture
• Air
• Gavotte I / Gavotte II
• Bourrée
• Gigu
Johann Sebastian Bach
44. Cantate BWV 80
‘Ein feste Burg ist unser Gott’
i. Openingskoor: "Ein feste Burg is unser Gott"
ii. Aria (bas) en koraal: "Alles, was von Gott geboren"
iii. Recitatief ( bas): "Erwäge doch"
iv. Aria (sopraan): "Komm in mein Herzenshaus"
v. Koraal: "Und wenn die Welt voll Teufel wär"
vi. Recitatief (tenor): "So stehe denn bei Christi blutgefärbten Fahne"
vii. Duet (alt en tenor): "Wie selig sind doch die, die Gott im Munde tragen"
viii. Slotkoraal: "Das Wort sie sollen lassen stahn".
Johann Sebastian Bach

Toelichting bij ‘Ein feste Burg ist unser Gott’: Bij de herdenking van de reformatiedag in 1667, 150 jaar na de reformatie werd 31 oktober in Saksen door de keurvorst (wiens voorgangers Luther bescherming hadden geboden) tot nationale feestdag uitgeroepen, een halve vrije dag. Pas door zijn benoeming in het Saksische Leipzig werd Bach met het bestaan van deze feestdag geconfronteerd. In zijn eerste ambtsjaar (1723) viel hervormingsdag op een zondag waar de liturgische voorschriften voor de zondag moesten prevaleren; in zijn tweede jaar viel hij op een dinsdag maar omdat Bach toen in beslag genomen werd door zijn wekelijkse, uiterst bewerkelijke reeks koraalcantates schreef hij ook toen geen cantate voor het Reformationsfest. In 1725 schreef hij BWV 79, Gott der Herr ist Sonn und Schild en we weten dat hij in de late jaren ‘20 een cantate uit zijn Weimarer tijd (BWV 80a uit 1715 waarin het lied Ein feste Burg reeds een rol speelde) voor deze gelegenheid heeft omgewerkt; de cantate was oorspron-kelijk bestemd voor een lijdenszondag een periode waarin te Leipzig geen concertante kerkmuziek mocht klinken, zodat Bach zijn Weimarer cantate daar niet kon gebruiken. Na 1735 breidde Bach dit werk uit met het imposante openingskoor, gebaseerd op het bekende koraal van Martin Luther. Cantate 80 werd als eerste vocale compositie van Bach in 1821 gepubliceerd en bleef de hele negentiende eeuw gezichtsbepalend voor zijn cantatewerk; zij is – ook in Nederland – nog altijd één van Bachs populairste cantates. De cantate beïnvloedde vele latere componisten. Felix Mendelssohn Bartholdy gebruikte Bachs melodie in het laatste deel van zijn vijfde symfonie, de Reformations-Sinfonie. De melodie is ook te horen In Giacomo Meyerbeers opera Die Hugenotten en in Richard Strauss’ opera Friedenstag die zich aan het einde van de Dertigjarige Oorlog afspeelt. Max Reger gebruikte de melodie ook enkele malen, o.a. aan in de koraalfantasie Ein feste Burg ist unser Gott op. 27  uit 1898 (staat op het concertprogramma van 20 oktober).

Violist Rémy Baudet werd geboren in den Haag en begon met vioolspelen op 5-jarige leeftijd. Op jonge leeftijd startte hij zijn studie aan de Universiteit in Groningen en stapte over naar Amsterdam om te studeren bij Mark Lubotsky. Hem werd de prijs voor excellente student aan het Amsterdams Conservatorium verleend. In 1980 werd hij benoemd tot concertmeester van het Arnhems Filharmonisch orkest. Hij combineerde die functie met zijn benoeming door Frans Brüggen tot concertmeester van het Orkest van de 18e eeuw alsmede met vele solo-optredens op zowel Barok- als moderne viool.

Marjon Strijk studeerde bij o.a. Jeanne Companjen en Eugenie Ditewig en volgde masterclasses bij onder meer Michael Chance. Marjon Strijk soleert regelmatig bij koren door heel Nederland. Ze werkte samen met  onder meer Jos van Veldhoven, Peter Dijkstra en Harry van der Kamp. Ze maakt deel uit van de vaste kern van de Nederlandse Bachvereniging en zingt ook bij het Brabantsch Muzyk Collegie en het solistenensemble Quink. In oktober vorig jaar soleerde ze bij de Nederlandse Bachvereniging in onder meer cantate ‘Liebster Jesu, mein Verlangen’, BWV 32, onder leiding van Peter Harvey.

Marijke van der Harst studeerde piano bij Hans Dercksen aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam, waar ze in 1990 haar Bachelor Diploma Piano behaalde. Vervolgens studeerde ze solozang. Marijke behoort sinds jaar en dag bij de vaste bezetting van Cappella Amsterdam en ook heeft ze incidenteel haar medewerking verleend aan projecten van de Nederlandse Bachvereniging, Nederlands Kamerkoor, Collegium Vocale Gent en het Groot Omroepkoor. Met regelmaat zingt zij concerten met het Gesualdo Consort Amsterdam o.l.v. Harry van der Kamp.

Dorien Lievers was al tijdens haar studie hoofdvak orgel aan het Arnhems Conservatorium (1968) actief als zangeres. Dat verklaart waarom zij – enige jaren na haar afstuderen als organist – voor de vocale muziek koos en het hoofdvak zang ging studeren aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daar volgde zij ook interpretatielessen (bij Meinard Kraak) en werkte zij mee aan diverse masterclasses. Tijdens haar zangopleiding zong zij bij Capella Amsterdam en Collegium Vocale Gent. Later zong ze ook bij het Amsterdam Baroque Choir onder Ton Koopman). Dorien is ook te horen als soliste in binnen- en buitenland. Ze werkte samen met o.a. de Akademie für Alte Musik Berlin en het Concertgebouw Kamerorkest. Dorien maakt sinds augustus 2006 deel uit van het Nederlands Kamerkoor.

Stefan Berghammer (1970) is afgestudeerd aan het Mozarteum in Salzburg, Oostenrijk. Hier studeerde hij schoolmuziek, zangpedagogiek, piano en trombone. In Londen behaalde hij aan de Royal Academy of Music zijn diploma solozang. Hij is een veelgevraagd solist voor de oratoria en cantates van J.S. Bach. Zijn opera- en concertrepertoire reikt van Renaissance tot Hedendaagse muziek. Hij is lid van het in renaissancemuziek gespecialiseerde Huelgas Ensemble. Hij won de Elena Gerhard Liederprijs in Londen en heeft met het Huelgas Ensemble in de laatste jaren een groot aantal muziekprijzen gewonnen, waaronder de Edison Klassiek Prijs 2007.

Kees Jan de Koning (1961) studeerde eerst blokfluit aan het Utrechts Conservatorium. Tijdens het afronden van zijn eerste studie in 1983 begon hij met zanglessen. In 1992 sloot hij zijn zangopleiding af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In 1992 werd Kees Jan zangdocent aan het Koninklijk Conservatorium. Hij vormt het fundament van het vermaarde Quink Vocaal Ensemble. Hij zingt regelmatig bij internationale ensembles zoals het Huelgas Ensemble, het Gesualdo Consort Amsterdam en Weser Renaissance. Als solist treedt hij op in opera- en oratoriumconcerten. De laatste jaren werkt Kees Jan ook als projectdirigent en vocale koorcoach. Kees Jan maakt sinds 1992 deel uit van het Nederlands Kamerkoor.

Ad Verhage (1957) studeerde vanaf 1976 aan het Koninklijk Conservatorium te den Haag  schoolmuziek (diploma in 1981). Daarnaast studeerde hij orgel bij Riek Jiskoot, Wim van Beek en Johann Th. Lemckert en protestante kerkmuziek bij Barend Schuurman en Theo Goedhart. In 1983 behaalde hij het diploma uitvoerend musicus orgel en in 1984 het diploma protestante kerkmuziek. Momenteel is hij docent muziek aan de Christelijke Hogeschool Ede, cantororganist van de Andrieskerk te Amerongen en organist van de Westerkerk te Veenendaal. Van het Skrabl-orgel in de Westerkerk, gebouwd in 2009, maakte hij zijn eerste solo-cd.

25 november 2017   –   16.00 uur, Westerkerk, Goudvink 2, Veenendaal

Duo Beth & Flo

Claudette Verhulst en Elsbet Verwij

werken van Rachmaninov, Dvorak, Shostakovitsj

Programma 25 november

1Het programma is nog niet bekend.
2
3
4
5
6
7
8
9

Contact:

info@westerkerkmuziekveenendaal.nl

Donaties

Uw donaties zijn van harte welkom op
IBAN: NL27 RABO 0157390217 t.n.v.
Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal