Veenendaals Kamerkoor met Stabat Mater van Haydn

Het Veenendaals Kamerkoor zal op 13 april Stabat Mater van Haydn uitvoeren. Het koor is in 1981 opgericht met als doelstelling het instuderen en ten gehore brengen van koormuziek in een stemming voor kamerkoor. Op het repertoire staan zowel bekende als onbekende werken uit alle muzikale perioden, zowel a-capella als met instrumentale begeleiding en/of vocale solisten. Het koor stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de uitvoeringen. Naast een grote dosis enthousiasme wordt dit bereikt via wekelijkse repetities onder leiding van een professionele dirigent. Daar wordt ook intensief gewerkt aan een homogene koorklank. Voor de muzikale en solistische ondersteuning tijdens concerten worden vakmusici gecontracteerd.

Contact:

info@westerkerkmuziekveenendaal.nl

Donaties

Uw donaties zijn van harte welkom op
IBAN: NL27 RABO 0157390217 t.n.v.
Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal