Aandacht voor 500 jaar reformatie

Lutherfestival Veenendaal, oktober 2017


www.lutherfestivalveenendaal.nl


Op 31 oktober 1517 publiceerde Maarten Luther zijn 95 stellingen door ze aan de deur van de slotkapel in Wittenberg te spijkeren. Daarmee bracht hij een omwenteling teweeg die de westerse wereld ingrijpend heeft veranderd en die tot op de dag van vandaag nog een deel van het denken in onze samenleving bepaalt. Wereldwijd wordt de reformatie herdacht, uiteraard het nadrukkelijkst in Duitsland. In Nederland is daartoe initiatief genomen door REFO 500. In Veenendaal, een dorp dat de eeuwen door gestempeld is door de reformatie, kunnen we niet heen om deze ingrijpende beweging die door Luther in gang werd gezet. De Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal heeft in de persoon van Ad Verhage het voortouw genomen en – samen met diverse andere Veenendaalse instanties – het Lutherfestival Veenendaal georganiseerd.┬áIn oktober worden u concerten, lezingen, films, workshops en kerkdiensten aangeboden waarin de Lutherherdenking centraal staat. Naast de Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal zijn ook de Veenendaalse Kerken, het Filmhuis Veenendaal, Theater de Lampegiet, de Bibliotheek Veenendaal en de Volksuniversiteit Veenendaal bij de organisatie van het festival betrokken.

Contact:

info@westerkerkmuziekveenendaal.nl

Donaties

Uw donaties zijn van harte welkom op
IBAN: NL27 RABO 0157390217 t.n.v.
Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal