Welkom op de website van de Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal (SWV). Vanaf september 2010 worden in de Westerkerk te Veenendaal vrijwel maandelijks zaterdagmiddag-concerten gegeven. Een gevarieerd palet aan zangers en instrumentalisten passeert de revue.

Orgel, kistorgel en klavecimbel

Op 23 maart spelen Erik van der Heijden, Dick Troost en Ad Verhage op verschillende toetsinstrumenten. In Italië en Spanje heeft het orgel vanouds een liturgische functie, reden waarom orgels dikwijls nabij het liturgisch centrum (altaar) stonden opgesteld. In de zeventiende eeuw ontstond in de...

Orgel, kistorgel en klavecimbel

Veenendaals Kamerkoor met Stabat Mater van Haydn

Het Veenendaals Kamerkoor zal op 13 april Stabat Mater van Haydn uitvoeren. Het koor is in 1981 opgericht met als doelstelling het instuderen en ten gehore brengen van koormuziek in een stemming voor kamerkoor. Op het repertoire staan zowel bekende als onbekende werken uit alle muzikale...

Veenendaals Kamerkoor met Stabat Mater van Haydn

13 april 2019

Veenendaals Kamerkoor, Stabat Mater van Haydn

23 maart 2018

Erik van der Heijden, Dick Troost en Ad Verhage

Verschillende toetsinstrumenten – Skrabl orgel, kistorgel, klavecimbel

Westerkerkmuziek

De concerten zijn laagdrempelig en worden gegeven op een aantrekkelijk tijdstip. De kwaliteit van de uitvoerenden is hoog en de toegang is gratis, mede omdat de kosten worden gedekt uit collecte-opbrengsten en sponsoring/subsidies. Al snel nadat de serie gestart was, bleek dat de concerten in een behoefte voorzien. Gemiddeld zijn er 200 bezoekers, variërend van 80 tot 500 per concert. Het succes van de concertserie Westerkerkmuziek is waarschijnlijk mede te danken aan het tamelijk geringe aanbod van klassiek-georiënteerde concerten in Veenendaal. De reacties op de concerten door publiek en uitvoerenden zijn vrijwel onafgebroken lovend.

Geschiedenis van de concertserie

Aanleiding om te komen tot het organiseren van deze concerten ligt in de bouw van een nieuw orgel in de Westerkerk. De Sloveense orgelbouwer Skrabl bouwde in Veenendaal zijn eerste Nederlandse instrument. Om de financiering van dit in maart 2009 opgeleverde instrument mogelijk te maken werden diverse concerten georganiseerd, waarin naast het orgel ook andere instrumenten werden ingezet. Het bleek dat veel mensen de weg naar deze concerten wisten te vinden, volgens de commentaren met name door de kwaliteit van het orgel, de uitstekende akoestiek van de kerk en het hoge niveau van de musici. In veel concerten wordt het orgel ingezet en soms ook geprofileerd als concertinstrument. Mede gezien de enthousiaste reacties op deze concerten besloot de commissie in overleg met de kerkenraad om door te gaan met het organiseren van concerten. In 2010-2011 werd voor het eerst een volledige reeks concerten door de Commissie Westerkerkmuziek Veenendaal geprogrammeerd. De commissie is sinds mei 2013 opgegaan in de Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal.

Contact:

info@westerkerkmuziekveenendaal.nl

Donaties

Uw donaties zijn van harte welkom op
IBAN: NL27 RABO 0157390217 t.n.v.
Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal